TCG zorg, praktijk voor Chinese Geneeskunde

De maximale capaciteit van de agenda is bereikt. Voorlopig is het niet mogelijk om nieuwe patiënten aan te nemen.

TCG zorg (Traditionele Chinese Geneeskundige zorg) geeft behandelingen in de  Chinese geneeswijze.

Doordat er binnen TCG zorg veel kennis en ervaring is van de westerse en oosterse behandelmogelijkheden kan er een perfecte combinatie gemaakt worden tussen de verschillende westerse aandoeningen/blessures en de daaraan gekoppelde oosterse behandelingen. Hierbij kunnen er verschillende technieken vanuit de westerse en oosterse geneeswijze worden gekoppeld in 1 behandeling. Er is binnen de praktijk een specialisatie voor het behandelen van blessures aan het bewegingsapparaat.

Wat kunt u verwachten?
De praktijk is graag eerlijk omtrent de verwachtingen van uw behandelingen. Uiteraard wilt u een compleet behandelplan waarbij uiteindelijk al uw klachten zoveel mogelijk behandeld kunnen worden. Het kan zijn dat binnen de praktijk niet alle middelen, kennis, en/of mogelijkheden aanwezig zijn om dit te kunnen realiseren. In zo’n geval kunt u eventueel doorverwezen worden naar een andere specialisatie/therapie welke waarschijnlijk beter aansluit bij uw klachtenpatroon.

Wettelijke bepalingen
De praktijk voldoet aan diverse wettelijke eisen met betrekking tot het leveren van zorg aan cliënten/patiënten.
In het kader van al deze wettelijke eisen heeft de praktijk ook een privacy-verklaring, disclaimer , klachtenregeling en algemene voorwaarden. Klik op de onderwerpen voor meer informatie.