Klachten inzake behandelingen

Ik vind het belangrijk dat iedereen tevreden is over de uitgevoerde behandeling en daarom streef ik ernaar om met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een ontvangen behandeling. Dat hoor ik dan graag, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van de behandelingen verbeteren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de NWP. Hiervoor verwijs ik u ook naar de klachtenregeling volgens de door Wkkgz gestelde eisen op de website van de NWP. Klik hier voor de klachtenregeling.