Tarief en vergoeding

Elke behandeling heeft een tarief van € 50,- (vrijgesteld van btw) en kan in de praktijk per pin worden voldaan. Vanaf 1-1-2024 wordt het tarief € 52,50 per behandeling. Na elke betaling wordt de nota per email verzonden welke u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekering. Uw zorgverzekering zal de vergoeding aan u overmaken.

Doordat de therapeut bij de NWP (Beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals) is aangesloten, kan de behandeling (gedeeltelijk) vergoed worden door de zorgverzekeraar mits er een aanvullende verzekering is afgesloten. Via deze link is vanuit de website van de NWP zichtbaar wat de vergoedingen zijn van de zorgverzekeraars.

Vanaf 01-10-2023 is de therapeut ook aangesloten bij de NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur). Ook met dit lidmaatschap kunnen behandelingen (gedeeltelijk) worden vergoed door de zorgverzekeraar mits hiervoor een aanvullende verzekering is afgesloten. Via deze link is vanuit de website van de NVA zichtbaar wat de vergoedingen zijn van de zorgverzekeraar.

Bij twijfel over de vergoedingen is het raadzaam om de polis te controleren of contact op te nemen met de eigen zorgverzekering.

Daarnaast is de therapeut ook nog aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ en vanaf 01-10-2023 ook bij de KAB.